bóng đá

Mới nhất

Dự á.ห Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân chuyển nhượng đất mộ trái phé.p

Công ty CP MT Bình Định đang triển khai thi công dự á.ห Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân. Tuy nhiên, dự á.ห vấp phải sự phản đối quyết l.iệt của người dân vì giá trị đền bù hỗ trợ quá thấp, lo sợ ng.uy c.ơ gây ô nh.iễm MT, s.ạt l.ở đất nghĩa trang vào mùa mưa và chuyển nhượng đất mộ tr.ái phé.p.

lên đầu trang