Tác giả: HaNam

Tên làng Hà Nam

Tìm hiểu tên đất, tên làng là một việc lý thú, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mỗi nơi một vẻ, những phong cảnh núi sông, sản vật,…

19:55

Đền Bách Cốc thuộc làng cổ Bách Cốc, t̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ Hoàng hậu Dương Vân Nga thời vua Đinh Tiên Hoàng là Thành hoàng làng. Đây là điểm mà Hoàng hậu…