Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, huyện Thanh Liêm đặc biệt quan tâm thực hiện công tác GPMB, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn để bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ phục vụ xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng kết nối và đáp ứng triển khai thi công các dự án.

Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi và giao đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm tổ chức tiếp nhận, triển khai GPMB 6 dự án mới; tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 10 dự án được chuyển tiếp từ các năm trước; trong đó có nhiều dự án lớn, như: Dự án KCN Thanh Liêm giai đoạn II; Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường thuộc khu trung tâm hành chính huyện tại thị trấn Tân Thanh… Đến hết tháng 6/2022, toàn huyện tổ chức chi trả được 14,9 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho 317 hộ dân bị ảnh hưởng.

Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ phát triển kinh tế  xã hội

Thi công xây dựng tuyến đường T1 nối QL1A với Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm.

Quá trình thực hiện, các phòng, ban trực thuộc tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ phát huy tối đa thẩm quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn có dự án triển khai thực hiện công tác GPMB bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách  pháp luật liên quan đến công tác GPMB hướng đến nhiều đối tượng sử dụng đất. MTTQ, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư; tích cực giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn, bảo đảm  các bước GPMB đúng quy định và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, huyện thường xuyên cập nhật, bổ sung các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn vào kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch GPMB của địa phương để sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cần làm trước. Với cách làm trên, nhiều dự án GPMB đáp ứng được yêu cầu, tiến độ của chủ đầu tư, như: Dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục, Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị trấn Tân Thanh…

Ông Trần Văn Lực, Chủ tịch UBND thị trấn Kiện Khê cho biết: Thực hiện nhiệm vụ GPMB, thị trấn Kiện Khê đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị – xã hội trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản chủ trương, cơ sở pháp lý của các dự án, các quy định của pháp luật về bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó nâng cao nhận thức trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao và tự nguyện bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Cùng với tập trung hoàn thiện GPMB các dự án mới, Thanh Liêm quan tâm chỉ đạo giải quyết những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các dự án. Từ đầu năm đến nay, huyện hoàn thiện quy trình cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 03 dự án; rà soát, báo cáo tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết trong công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường 495B…
Xác định GPMB là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và đẩy mạnh thu hút đầu tư và nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh,  Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, huyện Thanh Liêm xây dựng kế hoạch yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác GPMB, bảo đảm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ.

Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết: Bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời quỹ đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế  – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, huyện Thanh Liêm đặc biệt quan tâm và xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB. Thực hiện GPMB các dự án, huyện lắng nghe, coi trọng tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp và bảo đảm ổn định cuộc sống của người có đất bị thu hồi. Đi liền với đó là nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi.

Hiện nay, Thanh Liêm đang tập trung GPMB nhiều dự án lớn, như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai kinh tế T4; dự án đầu tư xây dựng tuyến DN08; khu trụ sở cơ quan hành chính huyện…

Để thực hiện tốt công tác GPMB đối với các dự án đang triển khai và các dự án mới bảo đảm tiến độ, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc và quyết toán các dự án GPMB theo quy định; quản lý quỹ đất đã thu hồi, thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tăng thu ngân sách; kiểm tra nội dung có liên quan về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và kinh phí bồi thường GPMB theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Huyện cũng giao cho các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm tiến độ đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để có biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm tạo thuận lợi cho công tác GPMB.

Nguồn: https://baohanam.com.vn/dau-tu/thanh-liem-day-nhanh-tien-do-gpmb-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-68907.html

By hanam2