Chiều 11.7, Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hà Nam- vẫn khát vốn để nhân rộng mô hình HTX kiểu mới -0

Phó cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã Chu Thị Vinh phát biểu tại buổi làm việc.​​​

 

 

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng, tính đến ngày 30.6.2022, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 305 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là hơn 5.560 người. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 590 triệu đồng/hợp tác xã.

Tuy nhiên, hoạt động của lĩnh vực này đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do nguồn vốn hỗ trợ phát triển còn ít hơn so với nhu cầu; thủ tục thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ còn rườm rà, phức tạp; chưa bố trí đủ cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, một số cán bộ, người dân chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và xu thế phát triển đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nên chưa tích cực tham gia, xây dựng hợp tác xã…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ban hành Thông tư hướng dẫn về đánh giá phân loại hợp tác xã để cơ quan quản lý nhà nước và hợp tác xã dễ thực hiện, đảm bảo tính thống nhất. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm bố trí nguồn vốn để các địa phương triển khai thực hiện, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đối với nội dung hỗ trợ cơ sở hạ tầng hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025.

Trao đổi với đoàn công tác, các đại biểu đều cho rằng, ngoài chức năng cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ cho thành viên, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện đời sống tăng thu nhập cho thành viên; đồng thời gắn kết các thành viên thành cộng đồng chặt chẽ toàn diện về mọi mặt, tạo sự ổn định xã hội. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, trong đó, có một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm như: Tên gọi của Luật, quy định đăng ký tổ  hợp tác hoạt động từ 6 tháng trở  lên hoặc có góp vốn, Bổ sung đối tượng Liên đoàn hợp tác xã, về quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài, số lượng thành viên tối thiểu hợp tác xã, Tài sản không chia, về xử lý tài sản, quy định về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Phó Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã Chu Thị Vinh cho rằng, để phát huy những mặt đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp tỉnh, huyện của Hà Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt, lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí, bản chất tổ chức hoạt động của hợp tác xã; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ; rà soát nhu cầu để hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng.

Đoàn công tác đã lắng nghe các ý kiến tâm huyết đến từ các đại biểu. Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, lựa chọn những ý kiến xác đáng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/tin-phap-luat/ha-nam-khat-von-de-nhan-rong-mo-hinh-hop-tac-xa-kieu-moi-i295262/

By hanam2