Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chú trọng.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Đồng Văn III, giai đoạn I có diện tích 131,5 ha đã cơ bản hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật

Đầu tư đồng bộ hạ tầng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng… tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, KCN Đồng văn I đã hoàn thiện vỉa hè đường tuyến đường D2, trồng cây xanh tại lô CX3. KCN Đồng Văn II chuẩn bị thi công bãi đỗ xe tập trung. KCN Đồng Văn III, giai đoạn I, diện tích 131,5 ha đã cơ bản hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật, đạt tỷ lệ lấp đầy 83,68%; giai đoạn II đã giải phóng mặt bằng được 150 ha, triển khai xây dựng các tuyến đường, san lấp, trồng cây xanh…

KCN Đồng Văn IV cơ bản đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đạt tỷ lệ lấp đầy 91,23% và đang đầu tư xây dựng khu đất dịch vụ, nhà ở công nhân 16,4 ha. KCN Châu Sơn 377 ha, hạ tầng cơ bản được xây dựng đồng bộ, đã cho thuê 241,55 ha, tỷ lệ lấp đầy 93,1%. KCN Hòa Mạc, hạ tầng đã được xây dựng đồng bộ, diện tích lấp đầy 96,1%. KCN Thanh Liêm đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng 135 ha, đã thi công xong toàn bộ các hạng mục công trình, nhà máy và xử lý nước thải.

Tổng kết năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, giải quyết 1.739 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn quy định. Năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 6 toàn tỉnh.

Đáng chú ý, năm 2021, Ban đã tham mưu UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 5/11/2021, thành lập Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN trực thuộc Ban. Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong KCN giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong bối cảnh làn sóng FDI đang có xu hướng chuyển dịch sang các nước Đông Nam Á, việc tạo cơ chế thông thoáng, quỹ đất sạch, hạ tầng giao thông đồng bộ, thể hiện quyết tâm của chính quyền và Ban Quản lý các khu công nghiệp Hà Nam trong thu hút đầu tư.

Những kết quả ấn tượng

Cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng các KCN, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án, đi vào hoạt động theo đúng cam kết. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng trong đầu tư được tỉnh Hà Nam nỗ lực triển khai và đã đạt những kết quả ấn tượng.

Năm 2021, các KCN tỉnh Hà Nam đã thu hút được 35 dự án, trong đó có 21 dự án FDI và 14 dự án trong nước; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 40 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 569,83 triệu USD và 8.891,3 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2021, tại các KCN có 486 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 301 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 4.445,01 triệu USD và 185 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 37.023,83 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN Hà Nam năm 2021 đạt 129.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2020, đạt 107,7% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.790 tỷ đồng, tăng 34,6% so với năm 2020 và đạt 115,8% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KCN ước đạt 3.650 triệu USD, tăng 40,3% so với năm 2020, đạt 121% kế hoạch năm.

Ông Trần Văn Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Hà Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, các KCN đã thu hút thêm 17 dự án mới và có 15 lượt dự án tăng vốn, tổng vốn 287,4 triệu USD và 1.701 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hà Nam sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp FDI , ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, bảo vệ môi trường.

Nguồn: https://baodautu.vn/ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ha-nam-tich-cuc-thu-hut-dau-tu-vao-dia-phuong-d168066.html

 

By hanam2